Ay: Kasım 2014

    Şi’rim İçin Bir çâre-i fennî ile tahfif edemezsem Evzân ile tenkis ederim bâr-ı hayatı; Gerçi bilirim leng-i hakayık-zede, ebkem, Bî-kâfiye...
    22.11.2014
    195