Ay: Haziran 2022

  Osmanlı Devleti’nin kurulduğu dönemde her ne kadar az da olsa Şii İzler görülse de Anadolu tarikatları halkın Sünni olarak kalmasında...
  24.06.2022
  258
  Türlüye Selçuklularında ise durum biraz daha farklılaşmıştır. Büyük Selçuklu Devleti’nin konar göçer Türkmenlerle ilişkisi Türkmenlerin Anadolu’ya göçünü hızlandırmıştır. Anadolu’da hem...
  24.06.2022
  172
  Türklerin siyasal anlamda Sünniliği benimsemelerindeki en önemli etken ise Büyük Selçuklu Devleti’nin coğrafi konumu ve Abbasilerle yakın ilişkileri olmuştur. Büveyhoğulları...
  23.06.2022
  270
  Türk devlet kimliğinin oluşmasında Sünniliğin etkili olmasının temel nedeni karşısında Fars kültürü ile şekillenmiş bir Şia anlayışının olduğu belirtilmelidir. Şiilik...
  22.06.2022
  258
  Mezhepler kaynağını İslam dininin temellerinden almakla birlikte çağın gerekleri ve sosyal olayların etkisi altında doğmuşlardır. Bu nedenle mezheplerin tek başına...
  22.06.2022
  284
  1631 yılında IV. Murad’a sunduğu risaleleri ile tanınan devlet adamı Koçi Bey; risalelerinde, bozulmanın Kanuni devrinde başladığını belirtir ve bu...
  22.06.2022
  285
  Ahlâk-ı Alâi’nin devlet ahlâkı bölümünün başlangıcında, tıpkı İbn-i Haldun’un Mukaddime’sinde (2013: 631-633) olduğu gibi şehirler önemli bir yere oturur ve...
  20.06.2022
  255
  1510-11 yılı Isparta doğumlu (Oktay, 2010: 16), Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim döneminde yaşayan Kınalızade Ali Efendi, 54 yaşında...
  20.06.2022
  241
  Osmanlı siyaset felsefesi ve yönetim geleneğinin merkezinde yer alan adalet, bir siyaset kurumu olarak adalet dairesinde ifadesini bulmuştur. Adalet dairesi,...
  19.06.2022
  270
  İlk Türk-İslâm Devleti Karahanlı’nın3 11. yüzyıldaki siyasetnamesinin yüzyıllar sonra tamamen farklı bir coğrafyadaki Osmanlı siyaset ve yönetim eserlerine bulunmuş olabileceği...
  19.06.2022
  198
  Karahanlılar, 840-1212 yılları arasında Doğu ve Batı Türkistan’da hüküm sürmüş olan bir Müslüman-Türk devlettir (Genç, 2002: 1). Karahanlı devletinin izlerini,...
  17.06.2022
  207
  Ortak bir amaca ulaşmak için birden fazla insanın yürüttüğü tüm faaliyetler olarak açıklanan yönetim aslında insanlık tarihi kadar eski bir...
  17.06.2022
  191
  Yapıcı Çatışma Özellikleri • Eşitli ortamı sağlar. • Diğer tarafları meşru sayar. • Tehdit yerine orta çıkarlara vurgu yapar. •...
  16.06.2022
  191
  R2P • R2P kavramı ilk defa 1995’de kullanılmıştır. • R2P 1948 soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesinin hükümlerinden etkilenmiştir. •...
  16.06.2022
  219
  Toplumsal Güvenlik • Toplumsal güvenlik bir kimliğin algılanan bir tehdide karşı savunulmasıdır, ya da daha açık söylemek gerekirse bir topluluğun...
  15.06.2022
  192
  Uluslararası İlişkilerde Marksizm • Bütün analizlerin merkezinde ekonomi yer alır. • Materyalist bir tarih anlayışı söz konusudur. • Liberalizmin aksine...
  15.06.2022
  184
  BM Güvenlik Konseyi Amacı • BM Şartı çerçevesinde uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması. • BM Şartı’na göre üye ülkeler Güvenlik...
  12.06.2022
  190
  Kavramsal Giriş • Güvenlik barış, devlet ve diğer Uİ aktörleri ile alakalı olarak olağan üstü önlemlere işaret eden değer ve...
  10.06.2022
  181
  12