Uluslararası Güvenlik ve Akımları

  10.06.2022
  181
  Uluslararası Güvenlik ve Akımları

  Kavramsal Giriş

  • Güvenlik barış, devlet ve diğer Uİ aktörleri ile alakalı olarak olağan üstü önlemlere işaret eden değer ve bir amacı anlatır.

  • Güvenlik meşrulaştırıcı bir araç olarak da kullanılır.

  Kavramın Tarihsel Gelişimi

  • Modern güvenlik kavramı iç güvenliğin, dış ve askeri politikaların ve uluslararası hukukun temel bir kavramı haline gelen dış güvenlikten ayrıldığı 17. Yy ile gelişmiştir.

  • Milletler Cemiyeti ile güvenlik kavramı kolektif güvenlik kavramı üzerine oturmuştur.

  Realizm

  • 1930 ve 1980 arasında etkili olmuştur.

  • İki savaş arası dönemde Liberal düşüncenin başarısız olmasından dolayı güç kazanmıştır.

  • Temel tezleri açık ve anlaşılır, mantığı basit olduğu için Uİ’de en etkili paradigmadır.

  • Önemli temsilcileri; Thucydides, Machiavelli, Hobbes, Clausewitz.

  Realizmin Temel Varsayımları

  • İnsan, doğası itibariyle bencildir.

  • Uluslararası ilişkiler anarşiktir.

  • Egemen devletler temel aktördür.

  • Devletler ulusal çıkarlarını maksimize etme amacı güder.

  • Devletler rasyonel aktörlerdir.

  • Realistler için gücün en önemli bileşeni askeri güçtür.

  • Devletin temel amacı hayatta kalmaktır.

  • Uluslararası örgüt ve hukuk çatışmaların çözümünde etkili araçlar olamaz.

  • Evrensel ahlaki ilkeler dış politikaya uyarlanamaz.

  Realizmin Temsilcileri

  • En önemli temsilcileri; Carr, Morgenthau, Kennan, Spykman, Kissinger, Brezezinski.

  • Realizm 1970’li yıllarla birlikte yeni dünyayı açıklamada zorlanmış birçok eleştiri almıştır.

  • Ancak Realizmin Uİ çalışmalarına en büyük katkısı güvenlik alanında olmuştur.

  Realizm ve Güvenlik

  • Realistler için güvenlik ulusaldır.

  • Realistler güvenlikten devletin güvenliğini anlar.

  • Güvenliğin kaynağı güçtür.

  • Temel hedef devletin güvenliğini maksimize etmektir.

  • Güvenlik kaygıları uluslararası hukuk ve örgüt eli ile giderilemez.

  • Silahlanmaya önem verir.

  Realizm ve Güvenlik Özeti

  Kimin güvenliği: Devletin.

  Kime karşı güvenlik: Diğer devletlere karşı.

  Niçin güvenlik: Devletin egemenliğini ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditleri önlemek için.

  Çözüm Yolu: Güç dengesi, silahlanma.

  Realist Güvenliğe Eleştiriler

  • Sadece devlet merkezli diğer aktörler önemli değil.

  • Sadece askeri güvenlik tedbirleri alınmış.

  • Soğuk savaş mantığı üzerinden bir güvenlik kurgusu yapılmıştır.

  • Hiçbir etik değeri dikkate almamıştır.

  • Uİ’deki değişimi açıklayamamıştır.

  Neo-Realizm

  • 1970’li yılların sonuna doğru etkili olmaya başlamıştır.

  • Dekolonizasyon süreci, küreselleşme, devlet dışı aktörlerin etkinliği, petrol krizi ve Vietnam savaşı, soğuk savaşın gevşemesi, ekonominin daha belirleyici olması Neo-Realizmin doğusunu sağlamıştır.

  Neo-Realizmin Temsilcileri

  • En büyük temsilcisi Kenneth N. Waltz’dur.

  • Diğer temsilcileri: Mearsheimer, Gilpin, Walt, Krasner, Grieco.

  Temel Varsayımları

  • Realizme oranla daha bilimseldir.

  • Sistem düzeyinde analiz yapar.

  • Uluslararası sistemin düzenleyici ilkesi anarşidir.

  • Devletler kendi başının çaresine bakmak zorundadır.

  • Self-help’ten dolayı güvenlik ikilemi kaçınılmazdır.

  • Devlet kendi kazancından önce rakibinin ne kazandığına bakar.

  • Devletler aynıdır, kapasiteli açısından farklılaşır.

  • İç politika hiyerarşik dış politika anarşiktir.

  • Güç amaç değil araçtır.

  • Güç dengesi önemlidir.

  Neo-Realizm ve Güvenlik

  • Survivalın en önemli unsuru güvenliktir.

  • Ulusal güvenlik değil uluslararası sistemin güvenliği önemlidir.

  • Sistem güvenli ise devletlerde güvenlik sorunu yaşamazlar.

  • Ulusal örgüt ya da kolektif güvenlik mekanizmalarına inanmazlar.

  Neo-Realizm ve Güvenlik Özet

  Kimin güvenliği: Sistemin dolayısıyla devletin.

  Kime karşı güvenlik: Diğer devletlere karşı.

  Çözüm yolu: Güç dengesi.

  Neo-Realist Güvenliğe Eleştiriler

  • Gelişen uluslararası iş birliğini görmezden gelmiştir.

  • Devlet dışı aktörleri görmezden gelmiştir.

  • Toplum-birey güvenliğini görmezden gelmiştir.

  • Tüm devletlerin güvenlik kaygılarının benzer olduğunu varsaymıştır.

  • İki kutuplu yapıyı meşrulaştırmaya çalışmıştır. Yani ideolojik bir yön de içermektedir.

  YAZAR BİLGİSİ
  YORUMLAR

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.