BM Güvenlik Konseyi ve Liberalizm

  12.06.2022
  190
  BM Güvenlik Konseyi ve Liberalizm

  BM Güvenlik Konseyi Amacı

  • BM Şartı çerçevesinde uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması.

  • BM Şartı’na göre üye ülkeler Güvenlik Konseyi’nin kararlarını kabul etmeyi ve yerine getirmeyi taahhüt ederler.

  BM Güvenlik Konseyi Sorumlulukları

  • Tarafların barışçıl yollardan anlaşmalarını teşvik eder.

  • Araştırma ve arabuluculuk yapabilir.

  • BM Genel Sekreteri’nin konuyla ilgilenmesini ve temsilci atamasını isteyebilir.

  • Barışçıl çözümün şartlarını belirleyebilir.

  • Bir anlaşmazlık çatışmaya dönüştüğünde ateşkes şartlarını, barış gücü gönderilmesini, zorlayıcı tedbirleri belirleyebilir.

  BM Güvenlik Konseyi Üyelik

  • 5 daimî üye; İngiltere, Fransa, ABD, Çin, Rusya.

  • 10 geçici üye: 2 yıllığına BM Genel Kurulu tarafından seçilirler.

  • Geçici üyeler 5’li gruplar halinde değişir.

  • Süresi dolan geçici üye hemen yeniden aday olamaz.

  • Konsey başkanlığı aylık olarak alfabetik sıraya göre bir üyeden diğerine geçer.

  BM Güvenlik Konseyi Üyelik

  • Her üyenin bir oyu vardır.

  • Karar kabul sayısı 9 oydur.

  • Esasa ilişkin 5 daimî üyenin veto hakkı var usule ilişkin kararlarda veto hakkı yok.

  • Önemli kararlarda 5 daimî üyenin tamamının kabul oyu vermesi gerekir.

  Uluslararası İlişkilerde Liberalizm

  • 1.Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmıştır.

  • Devlet hala temel aktördür.

  • Analizlerinde güç unsuruna pek önem atfetmez.

  Liberalizmin Temel Varsayımları

  • Devletin bekasının yanında toplumunda güvenliği dikkate alınmalıdır.

  • Meşru bir yönetim ve hukuk önemlidir.

  • Serbest ticaret ve rekabet anarşik ortamın zararını azaltır.

  • Çoğulcu bir anlayışla uluslararası rejimler kurulabilir.

  • Güvenlik ikilemi uluslararası politikanın doğal bir sonucu değildir.

  • Açık ekonomi ve açık toplum önemlidir.

  • Uluslararası sivil topluma vurgu vardır.

  • Uluslararası hukuk önemlidir.

  • Silahsızlanmaya önem verir.

  • Serbest ticarete önem verir.

  • Uluslararası örgütlerin barışa katkısı vardır.

  • Demokratik Barış Teorisini öne sürerek demokrasilerin birbirleriyle savaşmayacaklarını savunurlar.

  Liberalizm Küreselleşme ve Güvenlik

  • Liberalizm küreselleşmeye olumlu bakar.

  • Küreselleşme uluslararası sivil toplumun oluşması ve gelişmesi için önemlidir.

  • Küreselleşme ile liberal değerler daha kolay yayılacağından barış ve güvenliğe katkı sağlayacaktır.

  Liberalizm ve Güvenlik Özet

  • Kimin güvenliği: Devlet ve uluslararası toplumun.

  • Kime karşı güvenlik: Diğer devletlere karşı.

  • Tehdit: Diğer devletler.

  • Çözüm: Uluslararası hukuk, silahsızlanma, serbest ticaret, uluslararası örgütler.

  YAZAR BİLGİSİ
  YORUMLAR

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.