Toplumsal Güvenlik ve Algılar

  15.06.2022
  188
  Toplumsal Güvenlik ve Algılar

  Toplumsal Güvenlik

  • Toplumsal güvenlik bir kimliğin algılanan bir tehdide karşı savunulmasıdır, ya da daha açık söylemek gerekirse bir topluluğun kimliğine yönelik algılanan bir tehdide karşı savunulması olarak tanımlanmaktadır.

  • Devlet sabit bir toprak parçasına ve resmi üyeliğe bağlıyken, toplumsal entegrasyon daha değişken bir olaydır.

  • Toplumsal güvenlik sosyal güvenlikle aynı şey değildir. Sosyal güvenlik bireylerle ilgilidir ve büyük ölçüde ekonomiktir. Toplumsal güvenlik ise kolektif yapılar ve onların kimlikleriyle ilgilidir.

  • Bir kimliği savunmak çelişkilidir. Kimlikler sürekli değişmektedir ve süreçseldir.

  • Toplumsal güvenliğin gündemi genelde 4 konudur. Göç, yatay rekabet (kültür değişmesi), dikey rekabet (insanların kendi kültüründen vazgeçmesi), dördüncü konu ise olası veba, savaş, açlık, doğal felaket gibi nüfusun azalmasıdır.

  Başarısız Devlet

  • Modern devlet işlevleri dokuz madde ile sıralanabilir. Şiddet kullanma tekeline sahip olmak, belirli ülkeye sahip olmak, egemen olmak, anayasallık olmalı, hukukun üstünlüğü ve kişisel olmayan iktidar olmalı, işleyen kamu bürokrasi olmalı, otorite ve meşruiyet olmalı, yurttaşlık anlayışı olmalı ve vergilendirme olarak sayılabilir.

  • Devleti başarısızlığa iten sorunlar: Demokrasi yokluğu, eski koloni olmak, ulusunun ve sınırlarının suni olması, yaygın yoksulluk, yanlış yönetim, dış yardıma bağımlı olması.

  • Başarısız devletler uluslararası güvenlik için de bir tehdit olarak değerlendirilebilir.

  • Devletin inşasında 3 aşama mevcuttur. Birinci devleti yönetecek siyasi elitlerin olması, ikinci hayatta kalma ve varlığını sürdürme fonksiyonlarının sağlanması, üçüncü aşama dış destek sağlayanların ve inşa edilen devletin kendi halkının beklentilerini karşılamasıdır.

  • Devletin inşasının iki boyutu vardır. İç boyut devletin sınırlarını kontrol etmesi, meşru şiddeti kullanma tekeli, kaynaklarını harekete geçirme kontrol yeteneğini kavuşması sürecidir. Dış boyut ise devletin egemenlik unsurudur.

  Çevre Güvenliğinin Kapsamı

  • Kaynak savaşları, kıtlık-çatışma, küresel ısınma, kalkınma ve çevresel etkileri, çevresel ayak izleri, insani güvenlik, gıda-su güvenliği, uluslararası çevre düzeni, yerel veya küresel çevre değişimi ve güvenlik.

  İnsani Güvenlik

  • 1994 yılında BM’nin yayımlamış olduğu İnsani Kalkınma Raporu’na göre hastalıklar, açlık, işsizlik, suçlar, sosyal çatışmalar, siyasi baskılar ve çevresel tehlikelerin insanların güvenliğine tehdit olduğunu belirtti.

  • İnsani güvenlik olgusunun birey-halk merkezli, evrensel nitelikte olduğunu öne süren rapora göre yedi temel bileşen insani güvenliği tanımlar: ekonomik, gıda, sağlık, çevresel, kişisel, topluluk, siyasi güvenlik.

  • İnsani güvenlik tüm diğer bölge ve ülkeleri de etkilemektedir.

  • Rapora göre 21.yy’da insani güvenlik açısından asıl tehlike: kontrol edilemeyen nüfus artışı, ekonomik fırsat eşitsizlikleri, aşırı uluslararası göç, çevrenin tahribatı, uyuşturucu ticareti ve uluslararası terör.

  YAZAR BİLGİSİ
  YORUMLAR

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.