Köşe Yazıları

  Osmanlı Devleti’nin kurulduğu dönemde her ne kadar az da olsa Şii İzler görülse de Anadolu tarikatları halkın Sünni olarak kalmasında...
  24.06.2022
  148
  Türklerin siyasal anlamda Sünniliği benimsemelerindeki en önemli etken ise Büyük Selçuklu Devleti’nin coğrafi konumu ve Abbasilerle yakın ilişkileri olmuştur. Büveyhoğulları...
  23.06.2022
  143
  Türk devlet kimliğinin oluşmasında Sünniliğin etkili olmasının temel nedeni karşısında Fars kültürü ile şekillenmiş bir Şia anlayışının olduğu belirtilmelidir. Şiilik...
  22.06.2022
  148
  Mezhepler kaynağını İslam dininin temellerinden almakla birlikte çağın gerekleri ve sosyal olayların etkisi altında doğmuşlardır. Bu nedenle mezheplerin tek başına...
  22.06.2022
  154
  1631 yılında IV. Murad’a sunduğu risaleleri ile tanınan devlet adamı Koçi Bey; risalelerinde, bozulmanın Kanuni devrinde başladığını belirtir ve bu...
  22.06.2022
  165
  Ahlâk-ı Alâi’nin devlet ahlâkı bölümünün başlangıcında, tıpkı İbn-i Haldun’un Mukaddime’sinde (2013: 631-633) olduğu gibi şehirler önemli bir yere oturur ve...
  20.06.2022
  143
  1510-11 yılı Isparta doğumlu (Oktay, 2010: 16), Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim döneminde yaşayan Kınalızade Ali Efendi, 54 yaşında...
  20.06.2022
  134
  Osmanlı siyaset felsefesi ve yönetim geleneğinin merkezinde yer alan adalet, bir siyaset kurumu olarak adalet dairesinde ifadesini bulmuştur. Adalet dairesi,...
  19.06.2022
  150
  İlk Türk-İslâm Devleti Karahanlı’nın3 11. yüzyıldaki siyasetnamesinin yüzyıllar sonra tamamen farklı bir coğrafyadaki Osmanlı siyaset ve yönetim eserlerine bulunmuş olabileceği...
  19.06.2022
  100
  Karahanlılar, 840-1212 yılları arasında Doğu ve Batı Türkistan’da hüküm sürmüş olan bir Müslüman-Türk devlettir (Genç, 2002: 1). Karahanlı devletinin izlerini,...
  17.06.2022
  120
  Ortak bir amaca ulaşmak için birden fazla insanın yürüttüğü tüm faaliyetler olarak açıklanan yönetim aslında insanlık tarihi kadar eski bir...
  17.06.2022
  109
  Yapıcı Çatışma Özellikleri • Eşitli ortamı sağlar. • Diğer tarafları meşru sayar. • Tehdit yerine orta çıkarlara vurgu yapar. •...
  16.06.2022
  111
  R2P • R2P kavramı ilk defa 1995’de kullanılmıştır. • R2P 1948 soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesinin hükümlerinden etkilenmiştir. •...
  16.06.2022
  98
  Toplumsal Güvenlik • Toplumsal güvenlik bir kimliğin algılanan bir tehdide karşı savunulmasıdır, ya da daha açık söylemek gerekirse bir topluluğun...
  15.06.2022
  106
  Uluslararası İlişkilerde Marksizm • Bütün analizlerin merkezinde ekonomi yer alır. • Materyalist bir tarih anlayışı söz konusudur. • Liberalizmin aksine...
  15.06.2022
  103
  BM Güvenlik Konseyi Amacı • BM Şartı çerçevesinde uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması. • BM Şartı’na göre üye ülkeler Güvenlik...
  12.06.2022
  101
  Kavramsal Giriş • Güvenlik barış, devlet ve diğer Uİ aktörleri ile alakalı olarak olağan üstü önlemlere işaret eden değer ve...
  10.06.2022
  100
  Çoklukla birbirinin yerine kullanılan ve tıpkı manası çağrıştıran kavramlar olsa da bu kavramlar ortasındaki farka dikkat çekmek için bu yazıyı...
  24.05.2022
  118
  Sabah Ezanında Allahü ekber… Allahü ekber… Bir samt-i ulvî: Güya tabîat Hâmûş hâmûş eyler ibâdet. Allahü ekber… Allahü ekber… Bir...
  22.10.2018
  115
  Fütürizm, İngilizce “future” sözünden türemiş bir kavramdır. Fransızcada gelecek, gelecekteki, gelecek vakit anlamlarındaki “futur” ve İngilizce gelecek manasındaki “future” sözlerinden...
  24.03.2017
  121
  Cinsel sorunlar birçok toplumda sık olarak görülmektedir. Kültürel kıymetlere bağlı olması sebebi ile toplumdan topluma sıklığı değişkendir. Genel olarak bayan...
  22.12.2015
  123
  İntikam ve öç alma muayene yahut terapi seanslarında vakit zaman karşılaştığımız duygulardandır. Bu yazıda intikam ve öç alma kavramları ile...
  22.11.2015
  121
  Şi’rim İçin Bir çâre-i fennî ile tahfif edemezsem Evzân ile tenkis ederim bâr-ı hayatı; Gerçi bilirim leng-i hakayık-zede, ebkem, Bî-kâfiye...
  22.11.2014
  118
  Son vakitlerde ülkemizin içinden geçtiği toplumsal ve ekonomik zorluklar nedeniyle karşılaştığım birden fazla insan “sizin işleriniz bugünlerde çok yoğundur” biçiminde...
  14.03.2014
  115
  Devrindeki komşu uygarlıklarda görülmese de Türklerde bayan kıymetli bir yere sahipti. Erkekler daima savaşlarla uğraşıp ana topraktan uzak kaldıkları için...
  20.11.2009
  134
  İnternet ve teknolojinin gelişmesiyle bireyler ortasındaki bağlantı de global boyutlara ulaştı. Küçük bir bildirinin saniyeler içerisinde çok büyük kitlelere ulaşabileceği...
  27.10.2008
  121